За, желаещи да подпомагат съществуването на блога, дарения се приемат само чрез PayPal

Адрес в PayPal: tfkibts@abv.bg

ТАМ СМЕ, КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕМОГАТ, ДА СИ ГО ПРЕДСТАВЯТ!

-

НИТО КРАЧКА НАЗАД- ЗАД НАС Е БЪЛГАРИЯ!!!!

"Обществото често прощава на престъпниците, но никога на мечтателите!"- Оскър Уайлд
НЕ СЕ САМОУБИВАЙ! ПЪРВО ИЗЧИСТИ БОКЛУКА ОТ БЪЛГАРИЯ! - GRANID

"Последен се смее, който стреля първи!" - ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕД
"Логиката се поражда там където има МИСЪЛ. Защото там където има МИСЪЛ - трябва СМИСЪЛ!" - GRANID

понеделник, 4 април 2016 г.

Смяната на Парадигмите*


Здравейте, хора!

Настоящият материал, който ще прочетете, е включен като уводна част към една университетска задача, с която се занимавам. За това ще забележите, че от време на време в текста има препратки към бизнес измерението. Голямата цел на задачата е изграждане на Комуникационна Система. Но в своя увод ние подготвяме основата, която в случая разглежда разликите между двете парадигми.


"Цялото това първоначално разяснение, което следва като встъпителна част, е с цел да се запознаем с новите параметри на средата, в която ще функционира обществото и за да можем да видим стимулите, които ще спомогнат за най-доброто функциониране на идеята, защото те се променят точно сега.

Първо да започнем малко по-отдалеч. За да осъзнаем какви са най-благоприятните механизми, чрез които фирмата по-лесно би могла да извърши замисления план, първо трябва да се облегнем назад и да сравним парадигмата, в която до днес се е живяло, с тази, в която от днес нататък ще се наложи да живеем (поради смяната на енергиите). Защото живеейки в старата парадигма, ние се ограничаваме по такъв начин, че не е възможно голямо израстване. Чисто и просто на ниво мисловна настройка ние пропускаме да забележим един огромен детайл. И го пропускаме, точно по причина, че той е толкова голям, че трудно можем да го разгледаме цялостно. Но е хубаво и важно да опитаме да го направим.

1.1. Съпоставка на Парадигмите

1.1.1. Старата Парадигма

И така, каква е Парадигмата, в която до сега сме живяли?
В основни линии тя се характеризира със следните специфични елементи (някои от които биха могли да се обобщят по-лесно с фрази) :
- "За да живееш добре, друг трябва да живее зле"
- "Човек за човека е вълк"
- "Че си запалим къщата, че да изгорим на Вуте плевнята"
- Старата Парадигма е Парадигма на Конкуренцията.
- Старата Парадигма е Парадигма на Ограниченията
- Старата Парадигма е Парадигма на Лъжата, Скриването на информацията, Корупцията, "Тънките далавери"
- Старата Парадигма е Парадигма на дуалността и на борбата между Доброто и Злото, между Черното и Бялото, между Абсолютната Тъмнина и Светлината.
Между невъзможността на Тъмнината да бъде абсолютна, бидейки осветена от Светлината, което я довежда до нейният безапелационен и безскрупулен хилядолетен опит да унищожи и тотално да завладее и покрие Светлината в мрак.
- Старата Парадигма разчита на Незнанието на хората, на Скриването на информация, на тяхното Затъпяване, Забравяне, на тяхното Доброволно Отдаване на силата си, до степен, в която те дори да забравят, че са способни да променят съдбата си.
- Старата Парадигма разчита на Бездушността. На Липсата на Ресурси, при все, че Планетата е способна да живее другояче. Но ние до сега не сме си давали дори правото да помислим, да размислим върху тези неща.
- Старата Парадигма разчита на това хората да продължат да участват в една безкрайна гонка на собствените си опашки, в опит да завържат двата края. Без изобщо да могат да си позволят да вдигнат глава за момент и да видят нито Създателите на Системата, в която живеят и се намират, нито своите собствени Създатели. Без да имат и секунда време да се спрат на място и да се попитат "Чакай сега, какво е това, което живеем? Аз щастлив ли съм? Къде се намирам? Какво правя тук? Какво искам да правя и всъщност каква е разликата между двете?" Без да имат време да си зададат тези елементарни, но толкова базови, ключови въпроси, имащи значение за тяхната собствена "Мисия и Визия", ако за момент си представим, че и те са Юридически лица.
- Старата Парадигма разчита на Незаинтересоваността на хората едни спрямо други.
- Старата Парадигма е Парадигма на вечното Състезание, Вечната Гонка кой ще успее да хване по-бързо кокала. Без да позволи да се види кой всъщност е измислил правилата на играта на хвърлянето на кокал и без да може да се види кой всъщност хвърля кокала.
- Старата Парадигма разчита на Конкуренцията, на Спорта, на Съревнованието.
- Старата Парадигма със своите енергии си отива от Планетата, отстъпвайки път на новите енергии, донесени от ерата на Водолея, в която навлизаме сега.
- Старата Парадигма разчита на Страх.

1.1.2. Новата Парадигма
Тя от своя страна се характеризира със следните елементи, които ще започнат да застъпват в живота все повече и повече, докато не се реновира изцяло Светът В Който Живеем.
 Ако в Старата Парадигма работеше законът на Моисей

"Око за око, зъб за зъб!",

То в Новата Парадигма ще проработи чак сега преобразуванието на този закон в Христовите думи:

"Даром си взел, даром давай!"

В Новата Парадигма Лъжата ще стане очевидна за всички, защото хората ще започнат все по-цялостно да я улавят и да я различават от Истината, чисто на практическо личностно ниво. Когато някой каже лъжа, това ще поражда у хората едно чувство на неправилност, една дисхармония, по която хората с лекота ще разпознаят, че този човек казва едно, но мисли друго. А и за действията е валидно същото.

В Новата Парадигма от ден на ден ще бъде все по-валидна нуждата да се съобразим с идеята, че трябва да има Синхронизация между това което Мислим, Говорим и Действаме.
Ако липсва Синхронизация между тези неща, то хората ще го забелязват. И сега вече ще знаят дали това е така по причина, че сам не следваш съветите си, живеейки несъзнателно (ключова фраза за Старата Парадигма) или просто лъжеш останалите, знаейки, че не си последователен. Което също ще се разбира с лекота.
Още една приказка от Старата Парадигма, която вече се забелязва отчетливо и се различава в 
 сегашното ни време, е приказката на Попа:

"Не ме гледай какво върша, а ме слушай какво говоря!"

Ако някой опита да практикува в днешно време това, което  привидно "позволява" тази приказка, идея, мисъл, то той на момента ще бъде отбелязан като лъжец. Примери в днешно време има много.
За това, едно от основополагащите неща за нашата Комуникационна Система ще бъде да сме последователни и честни пред хората. Но за това ще стане по-подробно дума малко по-нататък. Нека продължим със съпоставката.

- Новата Парадигма е Парадигма на Истината, на Изваждането на Информация Наяве. Без Засекретяване, без Скриване. Просто няма да бъде възможно това вече. В даден момент в бъдещето всеки ще е способен да знае какво мисли другия, без възможност да се крие. Това някои хора го могат и сега, но за в бъдеще ще става все по-масово явление и е от изключително значение да се съобразим с него!

Това е и основната причина, поради която Маркетингът като наука за много фирми ще започне да се проваля. Защото хората ще съзнават същинската цел на елементарната реклама. Тя просто е фирмата да продължи да печели. Но този механизъм вече няма да работи.
В Новата Парадигма не можеш да продължиш да живееш само заради себе си. В Нея трябва човек да намери начин да е полезен на обществото, което е друга ключова концепция.
- Новата Парадигма е Парадигма на Колаборацията. Или на Български - на Взаимопомощта. На подкрепящото взаимодействие.
- Новата Парадигма е Парадигма на Свободния и Осъзнат избор.
- Новата Парадигма е основана на духовността на хората, на тяхната сърцатост, на положителната вяра, на правилната мисъл и хубавото чувство. Най-общо казано - на Любовта към хората и не само към тях. На действената любов. Защото практиката е това, заради което сме родени.
- Новата Парадигма се основава на това хората сами да си вземат обратно своята сила и да я използват така, както те самите пожелаят. Тя се базира на това хората сами да правят Осъзнатия избор към какво да насочат волята си. Това значи, че "меките похвати" на съвременния Маркетинг също отпадат. Те вече няма да са в състояние да казват на хората какво да правят. Дори и да го правят, хората няма да се вслушват в тези рекламни послания.
Причината, поради която рекламните послания все още продължават да работят в някаква степен до днес, е че голяма част от хората са пожелали да не продължат в новата парадигма, но да останат, поддържайки експеримента, играта, която до сега са играли. Но това няма да продължи още дълго. Прогнозите, които различни хора изтъкват, са че до следващите 20-30 години старата енергия изцяло ще си е тръгнала, което ще доведе практически до липсата на възможност за тези хора, които са решили да продължат този експеримент, да могат да си го довършат.

Маркетингът като практическа наука на планетата Земя е поставен пред два избора. Или също да се реновира и реконструира по начин, по който да помага на хората. Или да загине безславно, изтичайки като нещо ненужно извън този свят.

- Новата Парадигма от тук натам, от ден на ден все повече ще се проявява като силният порив човек да стане изцяло отговорен сам за себе си, като по този начин стане изцяло независим.
- Новата Парадигма е основана на Истината, Мъдростта и Любовта.

И след като сега вече разгледахме в основни линии разликите между двете системи на мислене и функциониране, вече имаме, изградили сме основата, върху която ще сме в състояние да разгледаме по-нататъчния градеж на идеите, които искаме да заложим в настоящата Комуникационна Система. Основно защото на базата на старата умствена нагласа тези идеи биха прозвучали като абсурдни. Което едновременно е и не е така, в зависимост през призмата на коя от двете парадигми човек избере да гледа."

*Парадигма най-общо означава модел на мислене.

До сега не бях писал аз лично в този блог, така че здравейте и надявам се да ви харесва това, което четете. :) 

Хубав ден и всичко добро!

Няма коментари:

НА ШИПКА ВСЬО СПОКОЙНАЕ

ИСТИНА ЛИ Е ТЕОРИЯТА НА КОНСПИРАЦИЯТА?