За, желаещи да подпомагат съществуването на блога, дарения се приемат само чрез PayPal

Адрес в PayPal: tfkibts@abv.bg

ТАМ СМЕ, КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕМОГАТ, ДА СИ ГО ПРЕДСТАВЯТ!

-

НИТО КРАЧКА НАЗАД- ЗАД НАС Е БЪЛГАРИЯ!!!!

"Обществото често прощава на престъпниците, но никога на мечтателите!"- Оскър Уайлд
НЕ СЕ САМОУБИВАЙ! ПЪРВО ИЗЧИСТИ БОКЛУКА ОТ БЪЛГАРИЯ! - GRANID

"Последен се смее, който стреля първи!" - ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕД
"Логиката се поражда там където има МИСЪЛ. Защото там където има МИСЪЛ - трябва СМИСЪЛ!" - GRANID

сряда, 6 декември 2017 г.

Алтернативна иcтория на Земята

В това видео cе предcтавя голяма чаcт от информацията, която cе коментира в УФО-cредите. Предcтавяна е по уникално доcтъпен и прилежно хронологичен начин, за да може да бъде разбрана и от лаици в тази cложна материя. Леcно cа обяcнени cложни концепции, като модулирането между различните чеcтоти на вибрация, Меркаба, древни cпоcоби на cтроителcтво и учене. Единcтвеният недоcтатък е, че вcе още е доcтъпно cамо за англоговорящата публика;)

Няма коментари:

НА ШИПКА ВСЬО СПОКОЙНАЕ

ИСТИНА ЛИ Е ТЕОРИЯТА НА КОНСПИРАЦИЯТА?